Over stichting Youth Matters

Het doel van de stichting is het bevorderen van culturele en sociale uitwisseling tussen Nederlandse jongeren  en jongeren uit andere landen. Daarmee wordt het zelfbewustzijn van de jongeren vergroot en krijgen deze jongeren een beter zicht op hun leven. Daarnaast steunt stichting Youth Matters sociale projecten om de kwaliteit van leven te verbeteren van kansarme mensen. Dit gebeurd door het opzetten en uitvoeren van projecten die in samenwerking met Nederlandse scholen georganiseerd worden. Voor meer informatie lees hier verder.

Hoe dicht sta jij bij je kern?

Van jongs af aan worden we beïnvloed door de omgeving. Ouders groeien op met bepaalde patronen en overtuigingen die zij van hun ouders hebben geleerd. Ze brengen deze weer over op hun eigen kinderen en zo gaat dat generaties door. Maar ben je dan puur jezelf of leef je in de overtuiging en patronen die niet bij je horen? Vaak denken we hier niet over na en gaat het leven door. Er wordt ook veel verwacht van de omgeving en de maatschappij. Naar school gaan, jezelf aan de regels van de maatschappij houden, vrienden die het e.e.a. verwachten, een druk leven met stress, het gevoel hebben dat je anders bent, etc. Hoe kun je vanuit deze omstandigheden voelen waar je daadwerkelijk staat en waar je behoeftes liggen. Zie je wat er om je heen gebeurd, wat je hebt of ga je door op de automatische piloot? Stichting Youth Matters loopt samen met jou, terug naar je kern, jouw basis, om bewust om je heen te kijken en vanuit daar weer naar binnen te keren. Het is een proces en project waarbij alle jongeren over de hele wereld centraal staan.

Stichting Youth Matters heeft geen winstoogmerk, alle binnengekomen gelden zullen besteed worden aan de doelstelling van de stichting.